arg-1-50-trans.gifarg-2-50-trans.gifarg-3-50-trans.gifarg-4-50-trans.gifarg-5-50.gif

ПЛАН КОНТРОЛНИХ ПРОВЕРА ЗА АПРИЛ 2013.

СРПСКИ ЈЕЗИК

16.04.2013. - ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ

24.04.2013. - РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА

МАТЕМАТИКА

9.04.2013. - ЗАДАЦИ СА СВЕ ЧЕТИРИ РАЧУНСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ

26.04.2013. - ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ СА МНОЖЕЊЕМ И ДЕЉЕЊЕМ

ПРИРОДА И ДРУШТВО

11.04.2013. - ВОДА И ВАЗДУХ


ПЛАН КОНТРОЛНИХ ПРОВЕРА ЗА МАРТ 2013.

15. 03. српски језик - РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА

18. 03. математика - цртање правоугаоника и квадрата уз помоћ троугаоника, лењира и шестара и изурачунавање обима

21. 03. природа и друштво - ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ

25. 03. српски језик - ПРАВОПИСНА ВЕЖБА

Драги моји ђаци, СРЕЋНО!МАТЕМАТИКА 7.12.2012. (САБИРАЊЕ,ОДУЗИМАЊЕ,ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ)

СРПСКИ ЈЕЗИК 5.12.2012. РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА

ПРИРОДА И ДРУШТВО 11.12.2012. СТАНИШТА И ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У ПЛАНУ СУ ПЕТНАЕСТОМИНУТНЕ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА КОЈЕ СЕ НЕ НАЈАВЉУЈУ, А БИЋЕ ИЗ ПРЕДМЕТА:

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ПРИРОДА И ДРУШТВО


КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

ПРИРОДА И ДРУШТВО - 23.10.2012. ( ВОДА,ВАЗДУХ,ЗЕМЉИШТЕ)

СРПСКИ ЈЕЗИК - 19.10.2012. (ПРАВОПИСНИ ДИКТАТ - ЛАТИНИЦА)

СРПСКИ ЈЕЗИК - 1.11.2012. (ПРОВЕРА - ГРАМАТИКА)

МАТЕМАТИКА - 14.11.2012. (ЗАДАЦИ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ,ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ,КРУГ И КРУЖНИЦА)

СРПСКИ ЈЕЗИК - 15.11.2012. - (ПРАВОПИСНИ ДИКТАТ)

СРПСКИ ЈЕЗИК - 28.11.2012. ( ПРОВЕРА - ГРАМАТИКА)МАТЕМАТИКА - 12.10.2012.


ОДЛИЧАН (5) = 20 ученикa
ВРЛОДОБАР (4) = 5 ученика
ДОБАР (3) = 3 ученика
ДОБРИХ И ДОВОЉНИХ оцена НЕМА
СРЕДЊА ОЦЕНА: ОДЛИЧАН (4,60)МАТЕМАТИКА - 28.09.2012.

ОДЛИЧАН (5) = 21 ученик
ВРЛОДОБАР (4) = 5 ученика
ДОБАР (3) = 2 ученика
ДОБРИХ И ДОВОЉНИХ оцена НЕМА

СРЕДЊА ОЦЕНА: ОДЛИЧАН (4,67)ПРИРОДА И ДРУШТВО - 2.10.2012.


одличних је 22

врлодобрих је 4

добрих је 2

довољних и недовољних оцена нема

СРЕДЊА ОЦЕНА: ОДЛИЧАН (4,71)
ДИКТАТ 24. 09. 2012.


ОДЛИЧНО /5/ - 25 УЧЕНИКА


ВРЛО ДОБАР - 1 УЧЕНИК


ДОБАРИХ, ДОВОЉНИХ И НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА НЕМА.


СРЕДЊА ОЦЕНА - ОДЛИЧАН (4,96)